nieuws

02/04/2021

Verslag webcafé

OP 10 maart is er een levendig webcafé van de BGV geweest over de besteding van de extra gelden voor het onderwijs. Speciale aandacht voor het gymnasiumonderwijs was er in de publicaties van OCW niet, maar in het webcafé wel. Lees hieronder verder en volg de links voor meer informatie over de problemen die zijn gesignaleerd en de suggesties die zijn gedaan.

Dit is de link naar het verslag.

Dit is de link naar de inleidende ppt.