Nieuws uit 2010

15/02/2010

Aan de Verkenningscommissie Klassieke Talen

Geachte commissie, Het bestuur van de Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV) van de AOb maakt graag gebruik van de door U geboden gelegenheid om te reageren op Uw tussenrapport van september 2009. Op grond van de eigen doelstellingen zijn voor de BGV belangrijke criteria bij de beoordeling van nieuwe plannen en voorstellen, of deze borg staan […]

lees meer