nieuws

19/01/2024

WEBCAFÉ MAANDAG 22 JANUARI 2024 15:30-17:00

BGV-webcafé: hoe dragen we actief bij aan inclusief en toegankelijk gymnasiumonderwijs op de scholengemeenschappen?

“Schaf het gymnasium af”, beoogt een gymnasiast deze zomer in het Parool. De vraag of het gymnasiumonderwijs nu de kansengelijkheid belemmert of juist een instrument tot verheffing kan zijn, blijft de gemoederen bezighouden.Stichting Het Zelfstandig Gymnasium, de SHZG, doet al langer actieonderzoek naar kansengelijkheid op het gymnasium. Eén van de onderzoeksinstrumenten is een vragenlijst over het thuisgevoel dat leerlingen al dan niet ervaren op het gymnasium. Deze vragenlijst stelt de SHZG via de BGV-website beschikbaar aan alle gymnasiale afdelingen om zelf te onderzoeken hoe het zit met het thuisgevoel op de eigen school.Vanuit de BGV verkennen we graag samen wat er speelt op scholengemeenschappen: voelen leerlingen zich welkom om voor gymnasiumonderwijs te kiezen en voelen ze zich thuis wanneer ze er eenmaal zitten? Hierbij valt te denken aan verschillende vraagstukken die zowel apart als in samenhang te beschouwen zijn. Is onze werving van groep 7 en 8 leerlingen uitnodigend en toegankelijk? Hoe informeren we leerlingen op scholengemeenschappen om in de brugklas voor het gymnasium te kiezen? Zijn er nog andere instroommomenten tijdens de onderbouwperiode en hoe selecteren we de betreffende leerlingen? Welke leerlingen maken het gymnasium (niet) af en waarom? Is het elitaire imago een vloek of juist een kracht? Hoe gaan we als school om met de extra kosten die een gymnasiumopleiding met zich meebrengt, zeker nu de vrijwillige ouderbijdrage is afgeschaft?In september 2022 organiseerde de BGV de succesvolle conferentie Inclusie in het Gymnasiumonderwijs. In dit BGV-webcafé richten we ons op delen van dit thema, namelijk thuisgevoel, werving en ouderbijdrage. Wij wisselen graag met u van gedachten en zien dit ook als mogelijke opstap naar vervolgstappen waarmee de BGV het gymnasiumonderwijs ook op de scholengemeenschappen samen met u kan versterken.

Meld je online aan voor het BGV-webcafé

of stuur een e-mail

nova et actualia

 • 22 januari 2024: BGV-webcafé Inclusief en toegankelijk gymnasium
 • 29 januari 2024: oplevering tussenproducten (1), 2, en 4 Actualisatie
 • 16 maart Jaarconferentie VCN te Utrecht
 • 11 – 20 maart 2024: Napels-Campanië-reis (NKV & Roma Aeterna)
 • 26, 25 en 5 feb. feedbacksessies 3 Actualisering KT
 • 2 april 2024: deadline feedback uit advieskring.
 • 4 t/m 14 april 2024: Week van de Klassieken
 • 22 april 2024: oplevering tussenproducten 1, 2 en 4
 • nog t/m 24 juni: De Oudheid in Kleur In het Gallo-Romeins Museum
 • 27 juni 2024: oplevering eindproduct Actualisatie (Fase 1)
 • 20 en 21 septemner Nazoco