nieuws

03/10/2023

Vakvernieuwing: Geef uw input 5 oktober!


Uitnodiging om mee te denken over toekomst GTC/LTC

De Vakvernieuwingscommissie Actualisering curriculum KT heeft weer hard gewerkt de afgelopen maanden en alle feedback uit het veld verwerkt. Er ligt nu een herziene versie van de kernboodschap en het raamwerk en een eerste formulering van nieuwe eindtermen. Deze zijn met ook enkele keuzes die al een licht vooruitwerpen op een nieuwe vorm van het school- en eindexamen, voorgelegd aan de advieskring en op de NaZoCo aan de classici.De Vakvereniging VCN organiseert op 11 en 12 oktober twee feedbacksessies en ook de andere gremia uit de advieskring gaan in gesprek met hun achterban.

De BGV organiseert twee webcafé’s op donderdag 5 oktober

De BGV nodigt schoolleiders en classici uit om met uw ervaring en kennis van de school- en lespraktijk mee te kijken naar de actualisering van het curriculum en keuzes die daarbij gemaakt worden.De actualisering krijgt uiteindelijk vooral betekenis voor de classicus en de leerling. het schoolvak, de stof, de opzet en de eindtermen voor het SE en CE en de keuzes die daarbij worden gemaakt, hebben tot doel de nu gevoelde en ervaren knelpunten aan te pakken. Op 6 november komt de Advieskring bijeen om te komen tot een advies aan de Vakvernieuwingscommissie.

Welke tips, vragen, opmerkingen of aanvullingen kan de BGV namens u inbrengen? 

Het BGV-webcafé zal plaatsvinden: a.s. donderdag 5 oktober 2023om 15.30 – 17.00 uur& om 20.00 – 21.30 uur.Ons doel is om in gesprek met u de plannen helder voor ogen te hebben, opdat we een eerste idee krijgen wat de implicaties zijn in de lespraktijk. Daarnaast horen we graag uw reacties.
U kunt zich aanmelden door de BGV een e-mail te sturen.Direct bij aanmelding worden u de stukken van de Vakvernieuwingscommissie gestuurd.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor updates op de site actualisatiekt.

nova et actualia

  • donderdag 5 oktober 2023: BGV-webcafé
  • 11 & 12 oktober 2023: feedbacksessies VCN
  • 6 november 2023: 2de adviesronde
  • 11 – 20 maart 2024: Napels-Campanië-reis (NKV & Roma Aeterna)

Copyright © 2023 Belangengroep Gymnasiale Vorming, All rights reserved.U ontvangt de BGV-nieuwsbrief omdat u werkt op scholengemeenschap met gymnasiumafdeling of op een categoraal gymnasium en eerder hebt aangegeven door ons op de hoogte gehouden te willen worden.Ons adres is:

Belangengroep Gymnasiale Vorming
Sint Jacobsstraat 22
Utrecht3511 BS
Netherlands


Add us to your address book

Wil je je voorkeuren wijzigingen voor de BGV-nieuwsbrief?update your preferences of unsubscribe from this list.