Nieuws uit 2021

27/07/2021

Verslag webcafé 24 juni 2021over krimp

Doel van dit webcafé Uitwisselen van ervaringen rond krimp: Welke problemen zijn er? Welke oplossingen zijn er al? Zie voor het globale verslag: Verslag van BGV Webcafé 24 juni 2021 webversie Zie voor de inleidende pptx: BGV-webcafé 24 juni 2021 Krimp

lees meer
22/06/2021

Nieuwsbrief BGV juni 2021

Deze nieuwsbrief bevat informatie over de krimp van gymnasiumafdelingen en de webmeeting hierover. Verder komt de problematiek rond de ouderbijdrage en de bekostiging van excursies aan de orde. Ook is er informatie over de toegang tot het gymnasium en het CE 2021. U vindt de nieuwsbrief hier

lees meer
08/04/2021

Brief over het Nationaal Programma Onderwijs

De brief waarmee minister Slob toelichting geeft op het Nationaal Programma Onderwijs als steunpakket voor de gevolgen van Corona in het funderend onderwijs, is ook binnen het gymnasiumonderwijs als een brief met Januskop ontvangen. Aan de ene kant wordt met het NPO de blik gericht op de kansen om alle jongeren en volwassenen binnen het […]

lees meer
02/04/2021

Verslag webcafé

OP 10 maart is er een levendig webcafé van de BGV geweest over de besteding van de extra gelden voor het onderwijs. Speciale aandacht voor het gymnasiumonderwijs was er in de publicaties van OCW niet, maar in het webcafé wel. Lees hieronder verder en volg de links voor meer informatie over de problemen die zijn […]

lees meer
02/03/2021

webcafé pecunia non olet

    Woensdag 10 maart:  15.15 uur, 2de BGV-webcafé. Al uw inbreng is welkom en het gesprek zal zeker ook over Slobs 8,5 mrd. Coronareparatiegelden gaan. BGV-webcafé pecunia non olet Inzet miljarden OCW voor onze gymnasiasten     Wat treffen we aan nu de scholen weer opengaan?   Uit de uitkomst van de enquete die de […]

lees meer