over bgv

Belangengroep Gymnasiale Vorming

De Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV) stelt zich ten doel allen die bij het gymnasiale onderwijs in Nederland in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn, bij elkaar te brengen. Sinds 1972 zet de BGV zich op deze manier in voor het behoud en de kwaliteit van de gymnasiale opleiding zoals die zowel op de 38 zelfstandige gymnasia als op vele Nederlandse scholengemeenschappen wordt aangeboden. Daarbij werkt zij samen met het hoofdbestuur van de AOb. Verder is de BGV voorzitter van het Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs Nederland (LOKON), waarin een aantal verwante organisaties van ouders (LOZG), docenten (VCN) en schoolleiders (SHZG), als ook het NKV en de Vrienden van het Gymnasium verenigd zijn.

In het verleden lag de nadruk van ons werk op het kritisch volgen van wetgeving en uitvoeringsmaatregelen die de bestaansmogelijkheden van het gymnasium als school- en opleidingstype raakten. Sinds een aantal jaren wordt het bestaansrecht van deze waardevolle opleiding gelukkig breed erkend en is het accent meer verschoven naar het bestuderen, documenteren en voorlichten m.b.t. de diverse vormen van inrichting en opbouw van de afdelingen en stromen die gymnasiaal onderwijs verzorgen.

In 2002 heeft de BGV een landelijke enquête gehouden over de stand van zaken op de gymnasiale opleidingen. Ten behoeve van docenten en schoolleidingen werd er een checklist ontworpen waarmee deze hun eigen aanpak en invulling van de gymnasiumstroom onder de loep konden nemen.
In 2010 was de BGV vertegenwoordigd in de Verkenningscommissie Klassieke Talen.
In 2011 verscheen in opdracht van de BGV het onderzoeksrapport De Toren van Jenga.
In 2012 initieerde de BGV vanuit het LOKON in samenwerking met Min.OCW de ontwikkeling van een Gouden Standaard voor de gymnasiale opleiding. In 2014 wordt deze Gouden Standaard gepresenteerd aan de belangstellenden.
Jaarlijks verzorgt de BGV vanuit het LOKON een brochure, waarin voor ouders en kinderen het belang van een gymasiale opleiding uiteengezet wordt.
Alle publicaties hieromtrent zijn op deze website te vinden.

Vanaf 2009 organiseert de BGV het Gymnasiumcafé, een middag of avond waarop medewerkers van scholengemeenschappen met gymnasiumafdelingen en van zelfstandige gymnasia, zowel docenten als bestuurders, met elkaar in gesprek kunnen gaan over actuele zaken omtrent gymnasiaal onderwijs. Ieder gymnasiumcafé kent een centraal thema (Het Geheim van de Blauwe Broer, de ‘prestatiebox’ en excellentie, de Gouden Standaard, curriculum.nu etc.), maar biedt vooral de gelegenheid ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het Gymnasiumcafé wordt een aantal malen per jaar georganiseerd op diverse locaties in het land (tot nu toe in Den Bosch, Sittard, Groningen, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem, Alkmaar en Horst a/d Maas).
Leven er op uw school onderwerpen waarover u graag eens met collega’s van andere scholen van gedachten zou wisselen? De BGV helpt u graag. Op aanvraag kan een dergelijke bijeenkomst namelijk ook bij u in de regio georganiseerd worden. Neemt u daarvoor contact op met de BGV via de button bovenaan deze pagina of via het mailadres: bgv@aob.nl

De BGV organiseert regelmatig (meestal tweejaarlijks) een landelijke conferentie in Utrecht. In april 2014: “Een Gouden Standaard voor gymnasiaal onderwijs: tussen droom en daad.”  In november 2019: “Het 13e werk van Herakles: voortbouwen op bouwstenen” (rond curriculum.nu).

Wie zijn wij?

Bestuursleden BGV:
  • Annemieke van der Plaat, MetisMatters Delft, voorzitter
  • Mirjam Verstraelen, SG Huizermaat, Huizen, secretaris/penningmeester
  • Kim van Strien, Pieter Groen, Den Haag, hoofdbestuur VO AOb, bestuurslid
  • Willem van Oossanen, Gymnasium Celeanum, Zwolle, bestuurslid, webbeheerder