nieuws

06/04/2024

Voortgang van de actualisatie curriculum klassieke talen

Voortgang van de actualisatie curriculum klassieke talen

De advieskring waarin de BGV deelneemt, heeft inmiddels haar gezamenlijke feedback op de tussenproducten 1, 2 en 4 aangeboden aan de VakVernieuwingsCommissie (VVC).
In aanvulling daarop heeft de BGV ook de rapportage van de enquête geschreven en aan de VVC aangeboden. De enquête laat zien dat we in het veld geen gemeenschappelijk beeld hebben van de beoogde onderwijs- en toetspraktijk en dat de relatie tussen voorgestelde oplossingen en de gesignaleerde problematiek (nog) niet gezien wordt. Voor de BGV onderstreept dit de roep om tijd te nemen voor het uitwerken van voorbeelden voor de les- en toetspraktijk alvorens we verder kunnen in het proces van actualisatie van het curriculum. Daarmee willen we voorkomen dat verwarring en elkaar misverstaan op de inhoud het proces beïnvloedt.
De rapportage kunt u ophalen op de BGV-website.
We willen de 115 collega’s die de tijd genomen hebben om deze enquête in te vullen heel erg bedanken. We realiseren ons dat het toch wel iets meer tijd vroeg om met de nodige zorgvuldigheid alles te beantwoorden. Der betrokkenheid in het klassieke veld, ook als het allemaal nog wat abstract is en ver weg lijkt, is toch altijd weer erg groot.

Rapportage BGV-enquête feedbackronde 3
Het Meesterschapsteam Klassieke Talen zet zich ervoor in om docenten in het PO, VO en WO te laten profiteren van elkaars onderwijsmateriaal en van samenwerking. Zij onderhoudt en ontwikkelt websites die vraag en aanbod bij elkaar brengen.
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een website gericht op het basisonderwijs. De Werkgroep Klassieken in het po richt zich met deze website op leerkrachten, ouders en basisschoolleerlingen. De website is verschreven in verschillende talen zoals Marrokaans, Turks en Pools.
In de week van de klassieken van 4 t/m 14 april wordt de website feestelijk gelanceerd.
Het adres zal zijn: www.waaromgymnasium.nl en vanaf 12 april is hij voor iedereen te bezoeken.
Op donderdag 4 april is de Week van de Klassieken van start gegaan. Traditioneel vond de start plaats in het RMO met een nascholingsdag van Hermaion en de Ken-uw-Klassieken Pubquiz 2024. Op de website van De Week van de klassieken vindt u de agenda vol met allerlei activiteiten. Vergeet ook niet om meteen even bij het lesmateriaal te kijken dat daar inmiddels verzameld is.

nova et actualia

  • 4 t/m 14 april 2024: Week van de Klassieken
  • 6 mei 2024: oplevering tussenproducten 1, 2 en 4
  • nog t/m 24 juni: De Oudheid in Kleur In het Gallo-Romeins Museum
  • 27 juni 2024: oplevering eindproduct Actualisatie (Fase 1)
  • 29 juli t/m 16 augustus zomerschool actief Latijn en Grieks Addisco
  • 12 t/m 16 augustus zomerschool UvA
  • 20 en 21 september Nazoco
Copyright © 2024 Belangengroep Gymnasiale Vorming, All rights reserved.
U ontvangt de BGV-nieuwsbrief omdat u werkt op scholengemeenschap met gymnasiumafdeling of op een categoraal gymnasium en eerder hebt aangegeven door ons op de hoogte gehouden te willen worden.

Belangengroep Gymnasiale Vorming

Sint Jacobsstraat 22

UtrechtUtrecht 3511 BS

Netherlands

Add us to your address book