nieuws

27/07/2021

Verslag webcafé 24 juni 2021 over krimp

Doel van dit webcafé

Uitwisselen van ervaringen rond krimp:

  1. Welke problemen zijn er?
  2. Welke oplossingen zijn er al?

Zie voor het globale verslag:

Verslag van BGV Webcafé 24 juni 2021 webversie

Zie voor de inleidende pptx:

BGV-webcafé 24 juni 2021 Krimp