nieuws

09/12/2022

Webcafe verplaatst naar 16 januari

Geen BGV-webcafé in december.

Het BGV-webcafé van 8 decemebr is verplaatst!
We merken dat het tijdstip voor ons BGV-webcafé niet goed is gekozen. Op scholen is het druk met rapportvergaderingen, herkansingen, oudergesprekken en de Sint die net weg is en Kerst voor de deur en dan heb je ook nog je gewone lestaak.
We hebben ons BGV-webcafé daarom verplaatst naar volgend jaar!
We hopen dat iedereen dan uitgerust is en bijgetankt en nog net niet volop in beslag genomen door de werving en SE2.
Noteer vast in je agenda: maandag 16 januari 2023 om 16.15 uur.
In onze volgende nieuws brief Begin volgende week volgt meer informatie.