nieuws

02/03/2021

webcafé pecunia non olet

 

 

Woensdag 10 maart:  15.15 uur, 2de BGV-webcafé. Al uw inbreng is welkom en het gesprek zal zeker ook over Slobs 8,5 mrd. Coronareparatiegelden gaan.

BGV-webcafé pecunia non olet

Inzet miljarden OCW voor onze gymnasiasten

 

 

Wat treffen we aan nu de scholen weer opengaan?

 

Uit de uitkomst van de enquete die de BGV aan het veld heeft gestuurd in het najaar van 2020 bleek dat de zorg om het rendement van online of hybride-onderwijs groot was, niet alleen voor examenleerlingen, maar juist ook voor de leerjaren eronder. In het rapport Effectief afstandsonderwijs van de Inspectie van het onderwijs van december jl. wordt die uitkomst ook bevestigd.
Het ministerie van OCW erkent en honoreert deze zorg met een grote zak geld die elke school na instemming van de eigen MR kan besteden. Op de scholen zullen keuzes worden gemaakt over de besteding van deze extra coronagelden. Het onderwijs vraagt van de gymnasiast per definitie iets extra’s. Dat roept voor de BGV de vraag op of het herstel van het Coronaleed extra aandacht vraagt voor onze doelgroep.Vergeet de gymnasiast niet!

De BGV wil de krachten rond het gymnasiumonderwijs bundelen en is voornemens om de VO-raad en schoolleiders concrete mogelijkheden voor te leggen.

In dit webcafé willen we behoeftes peilen en ideeën uitwisselen:
“Wat heb je nodig om achterstanden weg te werken van je leerlingen?”
We zien en horen u graag op 10 maart!

 

Effectief afstandsonderwijs

 

Eindrapportage peiling 2020 gevolgen Corona

 

Op woensdag 10 maart opent de BGV weer haar deuren van het

BGV-webcafé Pecunia non olet.

Start 15.15 uur
Eindtijd 16.30 uur
Doel: behoeftes peilen en ideeën met elkaar verkennen; ervaringen & kennis delen; netwerk vergroten.
Doelgroep: classici en schoolleiders
Graag even tevoren aanmelden tot uiterlijk 8 maart 12 uur.
Aanmelden kan via de site van de AOb of BGV.

Adres: https://www.aob.nl/agenda/bgv-webcafe-pecunia-non-olet/

 

Na aanmelding ontvangt u van ons de link voor toegang tot het BGV-webcafé.