nieuws

19/04/2016

Scholenbezoeken 2015

In het najaar van 2015 zijn vijf scholen met gymasiumafdeling verspreid over het land bezocht door BGV-bestuursleden. Dit in het kader van het onderzoek van de BGV naar de praktijk en implementatie van Een Gouden Standaard voor Gymnasiumopleiding op scholengemeenschappen. De schoolbezoeken zijn een vervolg op de online-enquête onder schoolleiders en docenten, eerder afgenomen in 2015.

In gespreksrondes met schoolleiding, docenten en leerlingen werd informatie gedeeld over de stand van het “gymnasiale” op elke deelnemende school. Een dag lang werd met elkaar gesproken over onderwerpen als het onderscheidende van een gymnasium(leerling), de zichtbaarheid van het gymnasium binnen de school, de benodigde facilitering op allerlei gebied, de PR van de gymnasiumafdeling, de gewenste/verwachte ontwikkeling van de school in de komende vijf jaar, de concurrentie met andere vwo+-scholen.

De voor 2016 geplande conferentie is door omstandigheden voorlopig uitgesteld.