nieuws

28/07/2022

Lustrumconferentie zaterdag 10 september 2022:overzicht tafelgesprekken ronde 1 & ronde 2

Klik hier voor de pdf-versie van de Dagindeling BGV-conferentie 10 september 2022 en Overzicht tafelgesprekken ronde 1 en 2 

RONDE 1
Thema 1: Ervaring met inclusief niet-‘klassiek’ lesmateriaal voor het VO
Tafeldame: Kristel Henquet namens Stichting Zenobia
Doelgroep:  Docenten geschiedenis, maatschappijleer, classici en geïnteresseerden

Stichting Zenobia werkt met verschillende partners – docenten en PhD-studenten – aan de ontwikkeling van lesmateriaal dat afwijkt van de traditionele lesstof, bijvoorbeeld door op chronologisch of geografisch gebied een andere invalshoek te presenteren. Het materiaal kan als aanvulling op bestaande methoden gebruikt worden, of als verrijkingsstof. We bespreken eerst ter inspiratie een aantal voorbeelden van work in progress en zullen vervolgens gezamenlijk brainstormen over ideeën om inclusief gymnasiumonderwijs inhoudelijk vorm te geven tijdens de lessen.


Thema 2: Zijn we onbewust in- of exclusief? Wat doen we in onze lespraktijk? Op zoek naar kansen en belemmeringen.    
Tafelheer/-dame: Annemieke van der Plaat, vakdidacticus
Doelgroep: Classici, docenten geschiedenis, mentoren en geïnteresseerden

In een open gesprek willen we met de deelnemers onderzoeken waar classici – immers ‘gevormd in de Europese traditie’ – in hun onderwijspraktijk de ruimte kunnen vinden om bewust bij te dragen aan een inclusievere sfeer en zo een feeling of belonging te creëren voor een bredere doelgroep.

NB Deelnemers wordt gevraagd hun lesmethode voor de onderbouw mee te brengen.


Thema 3: Kansengelijkheid: verandering in de praktijk bij zelfstandige gymnasia: voortgang met en eerste ervaringen uit het actieonderzoek SHZG.    
Tafeldame: Pauline Scheltema
Doelgroep: Schoolleiders, docenten vo en geïnteresseerden

In 2020 zijn de zelfstandige gymnasium onder leiding van de VU gestart met een actieonderzoek. Met de 22 deelnemende gymnasia worden interventies ontwikkeld en uitgevoerd gericht op instroom, voorkomen van uit- of afstroom en het vergroten van het thuisgevoel voor alle leerlingen op de gymnasia. Pauline Scheltema, voorzitter van de SHZG deelt de eerste verkregen inzichten van participerende collega’s en gaat graag in gesprek over het gemeenschappelijke onderliggende vraagstuk hoe het gymnasiumonderwijs toegankelijker kan zijn ook voor leerlingen met een migratie- of een lagere sociaal-economische achtergrond.


RONDE 2
Thema 1: Ervaring met inclusief lesmateriaal voor het PO     
Tafeldames: Willemijn Fortuin, Meike Rozenbrand
Doelgroep: Docenten po en vo en geïnteresseerden

In dit tafelgesprek gaan Willemijn Fortuin en Meike Rozenbrand, studenten GLTC die meewerkten aan het project Oude Grieken, jonge helden, in gesprek met deelnemers over het ontworpen lesmateriaal. Wat zijn de ontwerpprincipes? Wat is de meerwaarde van dit lesmateriaal Oudgrieks en mythologie voor (kansarme) kinderen in het basisonderwijs? Wat geeft dit project terug aan het vo? Kortom, wat kunnen leerkrachten po en classici in het vo met dit ontworpen lesmateriaal of van dit materiaal leren?


Thema 2: Met de blik van de ander. Actualiseren vanuit breed perspectief
Tafelheer/-dame: Diederik Burgersdijk, universitair docent GLTC, OG en receptie aan de Universiteit Utrecht
Doelgroep:  Docenten maatschappijleer, filosofie, geschiedenis, classici en geïnteresseerden

Diederik Burgersdijk presenteerde in maart zijn boek Het gymnasium, geschiedenis van een eliteschool. Zelf gaf hij jarenlang ook les op het Cartesiuslyceum in Amsterdam-West. In het tafelgesprek laat hij zijn brede blik gaan over de gymnasiumonderwijspraktijk. Hoe geven we in deze tijd vorm aan gymnasiale vorming? Hoe verbinden we onze vakinhoudelijke kennis met pedagogische kennis en maatschappelijk bewustzijn? Wat vraagt het van ons om vanuit de vak-inhoud de jongeren voor te bereiden op hun rol in de maatschappij van nu?


Thema 3: Kansengelijkheid & inclusie in de school
Tafelheer: Math Osseforth
Doelgroep:  Schoolleiders, docenten en geïnteresseerden

Math Osseforth, oud-schoolleider van Gymnasium Camphusianum en momenteel classicus aan het Zuider Gymnasium te Rotterdam-Zuid, gaat in gesprek met de deelnemers. Hoe kan een schoolleiding bijdragen aan een inclusief gymnasium? Wat is daarvoor nodig qua visie en beleid? Welke rol kunnen de docenten en classici hierin spelen? Dit is je kans om hierover te brainstormen én te spreken uit eigen ervaring!


Thema 4: Lessons Learned. Do’s en don’ts in de lessen Grieks en Latijn op het gymnasium in Amsterdam Zuidoost.        
Tafelheer: Kurano Bigiman
Doelgroep: Docenten vo en geïnteresseerden

Kurano Bigiman, classicus aan het Ir. Lelylyceum en het Vossius Gymnasium, gaat in gesprek met de deelnemers over zijn ervaringen met het lesgeven als docent Grieks en Latijn op een multicultureel gymnasium. Hij startte in 2018 op het Ir Lelylyceum het eerste en enige gymnasium in Amsterdam-Zuidoost.
Wat betekent inclusief zijn in je eigen les? Wat zijn voorbeelden van good practice en waar loop je als classicus zelf tegenaan in contact met je leerlingen?

 

De BGV-lustrumconferentie vindt plaats op zaterdag 10 september 2022.
Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in het AOb-kantoor aan de St. Jacobsstraat 22 te Utrecht.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar bgv@aob.nl
Wilt u zich direct aanmelden voor de conferentie, ga dan naar de site van de AOb.