nieuws

28/07/2022

Lustrumconferentie zaterdag 10 september 2022:overzicht tafelgesprekken ronde 1 & ronde 2

RONDE 1
Thema 1: Ervaring met inclusief niet-westers lesmateriaal voor het VO
Zaal: 
Tafeldame: Kristel Henquet
Doelgroep:  Docenten geschiedenis, maatschappijleer, classici en geïnteresseerden

Twee studenten ontwikkelen met een Zenobiabeurs lesmateriaal onder de werktitel Mesopotamische Odyssee. Ook ontwikkelden ze verrijkingsmateriaal over het Spijkerschrift. Hun werk (in progress) ligt op tafel en we nodigen deelnemers uit met hun kennis en praktijkervaring op het materiaal te reageren en gezamenlijk te brainstormen over de vraag: inclusief onderwijs, hoe doe je dat inhoudelijk in je les?


Thema 2: Zijn we onbewust in- of exclusief? Wat doen we in onze lespraktijk. Op zoek naar kansen en belemmeringen.
Zaal:                       
Tafelheer/-dame: nog in overleg
Doelgroep: Classici, docenten geschiedenis, mentoren en geïnteresseerden

In een open gesprek willen we met de deelnemers onderzoeken waar classici – immers ‘gevormd in de Europese traditie’ – in hun onderwijspraktijk de ruimte kunnen vinden om bewust bij te dragen aan een inclusievere sfeer en zo een feeling of belonging te creëren voor een bredere doelgroep.

NB Deelnemers wordt gevraagd hun lesmethode voor de onderbouw mee te brengen.


Thema 3: Wat is inclusie in het gymnasium onderwijs?
Zaal:            
Tafeldame: Annemieke van der Plaat
Doelgroep: Schoolleiding, decanen, mentoren docenten vo en geïnteresseerden

De BGV nodigt deelnemers uit om mee te denken over beeldvorming over het gymnasiumonderwijs. De BGV wil een onderzoek starten hoe we vanuit de praktijk van gymnasiale vorming de klassieke en maatschappelijke muren rondom het gymnasiumbolwerk kunnen slechten en zo kansengelijkheid kunnen bevorderen. Welke krachten van buitenaf en van binnenuit houden het beeld van het gymnasium als exclusieve vorm van onderwijs nog in stand en hoe ziet inclusief gymnasiumonderwijs er dan uit? Kun je inclusiever zijn zonder offers? Wat zijn we bereid om los te laten, als we meer ruimte willen geven aan de ander?


Thema 4:  Kansengelijkheid: verandering in de praktijk bij zelfstandige gymnasia. Voortgang met en eerste ervaringen uit het actieonderzoek SHZG
Zaal:                       
Tafeldame: Pauline Scheltema
Doelgroep: Schoolleiders, docenten vo en geïnteresseerden

In 2020 zijn de zelfstandige gymnasium olv de VU gestart met een actieonderzoek. Met de 22 deelnemende gymnasia worden interventies ontwikkeld en uitgevoerd gericht op instroom, voorkomen van uit- of afstroom en het vergroten van het thuisgevoel voor alle leerlingen op de gymnasia. Pauline Scheltema, voorzitter van de SHZG deelt de eerste verkregen inzichten van participerende collega’s en gaat graag in gesprek over het gemeenschappelijke onderliggende vraagstuk hoe het gymnasiumonderwijs toegankelijker kan zijn ook voor leerlingen met een migratie- of een lagere sociaal-economische achtergrond.


RONDE 2
Thema 1: Ervaring met inclusief niet-westers lesmateriaal voor het PO
Zaal:                       
Tafeldames: Willemijn Fortuin, Meike Rozenbrand
Doelgroep: Docenten po en vo en geïnteresseerden

In dit tafelgesprek gaan Willemijn Fortuin en Meike Rozenbrand, studenten GLTC die meewerkten aan het project Oude Grieken, jonge helden, in gesprek met deelnemers over het ontworpen lesmateriaal. Wat zijn de ontwerpprincipes? Wat is de meerwaarde van dit lesmateriaal Oudgrieks en mythologie voor (kansarme) kinderen in het basisonderwijs? Wat geeft dit project terug aan het vo? Kortom, wat kunnen leerkrachten po en classici in het vo met dit ontworpen lesmateriaal of van dit materiaal leren?


Thema 2: Met de blik van de ander. Actualiseren vanuit breed perspectief
Zaal:                 
Tafelheer/-dame: nog in overleg
Doelgroep:  Docenten maatschappijleer, filosofie, geschiedenis, classici en geïnteresseerden

….[beschrijving]…


Thema 3: Kansengelijkheid & inclusie in de school
Zaal:                
Tafelheer: Math Osseforth
Doelgroep:  Schoolleiders, docenten en geïnteresseerden

Math Osseforth, oud-schoolleider van Gymnasium Camphusianum en momenteel classicus aan het Zuider Gymnasium te Rotterdam-Zuid, gaat in gesprek met de deelnemers. Hoe kan een schoolleiding bijdragen aan een inclusief gymnasium? Wat is daarvoor nodig qua visie en beleid? Welke rol kunnen de docenten en classici hierin spelen? Dit is je kans om hierover te brainstormen én te spreken uit eigen ervaring!


Thema 4: Lessons Learned. Do’s en don’ts in de lessen Grieks en Latijn op het gymnasium in Amsterdam Zuidoost.
Zaal:             
Tafelheer: Kurano Bigiman
Doelgroep: Docenten vo en geïnteresseerden

Kurano Bigiman, classicus aan het Ir. Lelylyceum en het Vossius Gymnasium, gaat in gesprek met de deelnemers over zijn ervaringen met het lesgeven als docent Grieks en Latijn op een multicultureel gymnasium. Hij startte in 2018 op het Ir Lelylyceum het eerste en enige gymnasium in Amsterdam-Zuidoost.
Wat betekent inclusief zijn in je eigen les? Wat zijn voorbeelden van good practice en waar loop je als classicus zelf tegenaan in contact met je leerlingen?

De BGV-lustrumconferentie vindt plaats op zaterdag 10 september 2022.
Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in het AOb-kantoor aan de St. Jacobsstraat 22 te Utrecht.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar bgv@aob.nl
Wilt u zich direct aanmelden voor de conferentie, ga dan naar de site van de AOb.