nieuws

14/11/2021

BGV-Webcafé: Het kind van de rekening

BGV-Webcafé: Het kind van de rekening

woensdag 17 november 15:30 -17:00;

In de vorige nieuwsbrief las u al over onze zorgen n.a.v. de aanscherping van de Wet over Vrijwillige Ouderbijdrage per 1-8-2021. De wet beoogt te voorkomen dat een kind wordt uitgesloten van schoolactiviteiten die (deels) worden betaald uit de ouderbijdrage. De vrees is echter dat precies het omgekeerde wordt bereikt: de tweedeling in onze maatschappij wordt vergroot..

Verder in Nova et actualia het vervolg van Selfie met Sappho en vacatures binnen de BGV.

Klik hier voor het hele bericht.