nieuws

01/09/2022

Nieuwsbrief september 2022

Het is bijna 10 september.
Je kunt nu je voorkeur aangeven voor de tafelgesprekken in ronde 1 en 2 waaraan je graag deelneemt. We streven ernaar de voorkeuren die voor 7 september 15 uur zijn doorgegeven, te honoreren.
Wil je je nog aanmelden, dan kan dat nog tot uiterlijk maandag 5 september 12 uur. Je leest meer over het programma en de thema’s van de tafelgesprekken op de BGV-site.

zaterdag 10 september vieren we ons 50-jarig bestaan.

Lustrumconferentie 50 jaar BGV

Inclusie in het gymnasiumonderwijs

Programma:

9.45 – 10.15u.      inloop en koffie/ thee
10.15 – 10.45u.    opening en welkom door de voorzitter
10.45 – 11.30u.    ronde 1 tafelgesprekken
11.30 – 11.45u.    korte pauze met koffie/ thee
11.45 – 12.30u.    ronde 2 tafelgesprekken
12.30 – 13.15u.    lunchpauze
13.15 – 13.45u.    intermezzo
13.45 – 14.45u.    paneldiscussie met:

Mirjam Remie, NRC-onderwijsjournalist en auteur van Het gymnasium,

David Rijser, bijzonder hoogleraar receptietheorie GLTC en cultuurgeschiedenis RUG

Jeroen Bos, rector Rijswijks Lyceum en betrokken bij de Gelijke Kansen Alliantie

14.45 – 15.00u.    terugblik en slotwoord
15.00 – 15.30u.    afsluitende borrel

Voorkeur tafelgesprekken

Aanmelden

Het verslag en de powerpointpresentatie van het BGV-webcafé ‘Opkomen voor opstromen’ zijn beschikbaar.

De NaZoCo vindt plaats op 30/9 & 1/10. Informatie staat op de site van de VCN

Staat uw school al (goed) op de kaart? Wijzigingen of aanvullingen kunt u ons doorgeven per mail.

Copyright © 2022 Belangengroep Gymnasiale Vorming, All rights reserved.

Our mailing address is:

Belangengroep Gymnasiale Vorming
Oosteinde 41
2611 VB DelftZuid-Holland

Netherlands

Add us to your address book