nieuws

14/06/2022

Nieuwsbrief juni 2022

BGV-lustrumconferentie

zaterdag 10 september 2022

De BGV zet zich al jaren in voor de positie van het gymnasium en voor goed onderwijs op alle scholen met een gymnasium. Dit najaar bestaat de BGV vijftig jaar. We willen dat op feestelijke wijze vieren met een conferentie rond het thema:

Inclusie in het gymnasiumonderwijs
Hoe kunnen classici in hun onderwijspraktijk bijdragen aan een inclusievere cultuur?

Deze conferentie wordt u gratis aangeboden door de AOb. Zij vindt plaats in het AOb-kantoor, St. Jacobsstraat 22 te Utrecht.
Schoolleiders, classici, en allen die zich betrokken voelen bij dit thema (wel of geen AOb-lid) zijn van harte welkom op onze lustrumconferentie!
Meld je vóór 15 juli aan, bij voorkeur via aob.nl/agenda.

Wil je meer weten over de BGV of onze conferentie, volg ons dan op: https://bgv.aob.nl/

Klassieke opstromers gezocht

OPROEP: Wie is op zijn school bezig met de vraag hoe leerlingen kunnen opstromen naar een gymnasiumklas of wie werkt al met een opstroombeleid & -programma?
De BGV wil graag voorbeelden uit de onderwijspraktijk verzamelen om te kijken wat er speelt, welke hobbels je op je pad kunt vinden en welke vragen en ondersteuningsbehoeftes de collega’s hebben. Opstromers kunnen van binnen of buiten de school komen.
Wil je je ervaringen delen of graag hierover met de BGV in contact treden, mail dan naar bgv@aob.nl. Alle bijdragen worden zeer gewaardeerd.

BGV-webcafé

Op donderdagmiddag 30 juni opent het BGV-webcafé weer haar onlinedeuren. Vanaf 15.30 tot 17.00 uur gaan we met elkaar in gesprek over de de vraag hoe we het gymnasium toegankelijker kunnen maken door mogelijkheden van opstroom van binnen en buiten de school te creëren. Welke keuzes kun je maken om te zorgen dat de route voor opstromers doenlijk blijft en hoe verhoudt zich dat met het reguliere programma?
Je kunt je hier direct aanmelden. Bezoek aan het webcafé is gratis voor iedere geïnteresseerde.

 

 Aanmelding voor de gymnasiumklassen

Het voorjaar is een spannende periode: hoe verloopt de aanmelding dit jaar, hebben we de kinderen en hun ouders kunnen bereiken met onze wervingsactiviteiten en welke invloed heeft 3 jaar Corona op de instroom in de gymnasiumklassen? 
Bij de BGV zijn vragen binnengekomen naar aanleiding van de aanmelding voor het komende schooljaar. De cijfers van de categorale gymnasia liggen op tafel. De BGV zoekt collega’s die mee willen werken aan een inventarisatie van de aanmelding voor het nieuwe schooljaar op de scholengemeenschappen.
Heb je interesse of wil je reageren, mail ons dan op: aob@bgv.nl.

Agenda
30 jun. BGV-webcafé Opkomen voor opstromen
16-20 aug. Zomerschool UvA in Amsterdam
10 sept. BGV-conferentie in Utrecht
30 sept- 1 okt Nazoco in Nunspeet