nieuws

22/06/2021

Nieuwsbrief BGV juni 2021

Deze nieuwsbrief bevat informatie over de krimp van gymnasiumafdelingen en de webmeeting hierover.

Verder komt de problematiek rond de ouderbijdrage en de bekostiging van excursies aan de orde.

Ook is er informatie over de toegang tot het gymnasium en het CE 2021.

U vindt de nieuwsbrief hier