nieuws

08/06/2022

Lustrumconferentie BGV zaterdag 10 september 2022

De BGV zet zich al jaren in voor de positie van het gymnasium en voor goed onderwijs op alle scholen met een gymnasium. Dit najaar bestaat de BGV vijftig jaar. We willen dat op feestelijke wijze vieren met een conferentie rond het thema:

Inclusie in het gymnasiumonderwijs

Hoe kunnen classici in hun onderwijspraktijk bijdragen aan een inclusievere cultuur?

Programma:
09.45 – 10.15    inloop en koffie/ thee
10.15 – 10.45    opening en welkom door voorzitter Annemieke van der Plaat
10.45 – 11.30    ronde tafelgesprekken/ workshops 1
11.30 – 11.45     korte pauze met koffie/ thee
11.45 – 12.30     ronde tafelgesprekken/ workshops 2
12.30 – 13.15     lunchpauze in hoofdruimte
13.15 – 13.45     intermezzo
13.45 – 14.45     paneldiscussie met:

Jeroen Bos, rector Rijswijks Lyceum,  penvoerder van Landelijke GKA Agenda Professionalisering. De school is voorloper in het kader van ‘de rijke schooldag’.

Mirjam Remie, NRC-onderwijsjournalist en auteur van Het gymnasium

David Rijser, bijzonder hoogleraar receptietheorie GLTC en cultuurgeschiedenis RUG

14.45 – 15.00     terugblik en slotwoord
15.00 – 15.30     afsluitende borrel

Deze conferentie wordt u gratis aangeboden door de AOb. Zij vindt plaats in het AOb-kantoor, St. Jacobsstraat 22 te Utrecht.

Schoolleiders, classici en allen die zich betrokken voelen bij dit thema (wel of geen AOb-lid) zijn van harte welkom op onze lustrumconferentie!

Meld je vóór 15 juli aan, bij voorkeur via aob.nl/agenda of via secretariaat.bgv.aob@kpnmail.nl .Wil je meer weten over de BGV, onze conferentie of het programma, volg ons dan op : https://bgv.aob.nl/