nieuws

13/05/2014

Integratie Grieks/Latijn en KCV

Verslag workshop 12 april 2014:
Rosanne Bekker legt kort uit hoe verandering gekomen is in het programma voor de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur(sinds 2011). Ze stelt de deelnemers de vraag : “Wat wil je dat leerlingen over 10 jaar nog weten over jouw vak? Wat is jouw droom en wat doe jij nu om die droom te verwezenlijken?” Hierover kon men kort uitwisselen met elkaar. De droom van de Verkenningscommissie was een totaalbenadering: Een tekst kun je van alle kanten benaderen, thematisch, grammaticaal, cultureel. Als een leerling de context snapt, gaat het vertalen beter.
Vragen en problemen van de deelnemers, met gegeven antwoorden:
Urenverdeling:
– De modules van KCV worden gegeven door collega’s van andere vakken. Wij willen die uren terug. We krijgen niet de volle 760 uur, maar slechts de helft? Mag dat?
De uren moeten terug naar de sectie Klassieke talen. Er zijn geen eisen voor exacte aantal lesuren; omrekenen van de huidige tabel op school is logisch. Vergelijk de situatie van Wiskunde B op de school. Die zou hetzelfde moeten zijn vanwege gelijke studielast (760 slu.).Leg de eisen voor van het vak aan de schoolleiding, stuur desnoods een brief met de consequenties die het heeft als ze niet ‘meegaan’.
Organisatie:
– KCV is bij ons opgedeeld in modules, bv. in Griekse beeldhouwkunst en Rom. bouwkunst. Hoe kunnen we dit omvormen in de nieuwe situatie? Niet alle modules moeten. Let op droom en doel.(voorbeeld van proloog Ion gegeven)
– Wordt het SE-cijfer straks niet te hoog met cultuur erbij? Houd 20 % cultuur aan; bij een geïntegreerde behandeling van tekst en cultuur is het lastiger. Pittige cultuurvragen stellen kan!
– In hoeverre is het mogelijk de huidige situatie in stand te houden (ook voor Atheneum leerlingen?) dit is niet mogelijk; deze leerlingen moeten CKV volgen; wel kan een module aangeboden worden bij CKV. Zo kun je toch een voorbereiding voor een Romereis realiseren voor alle vwo-leerlingen
Dubbelvakkers:
– Wat doe je met de leerlingen die Latijn én Grieks hebben gekozen?
Deze leerlingen kunnen een vrijstelling krijgen van 160 slu. Zoek naar maatwerk. Je kunt ook modules combineren of in klas 4 bv. één uur samen roosteren voor La/Gr. en de leerlingen laten kiezen waar ze heen gaan.
Rosanne zet nog eens de eisen uiteen van het vak (G/)LTC. Daarnaast geeft ze aan wat mag en kan: de school en de sectie Klassieke talen hebben een behoorlijke vrijheid. Tip: ga als sectie uit van je visie op het vak en bespreek dit met de schoolleiding. Kwaliteitszorg is in beider belang. Houd rekening met de doorlopende leerlijn in cultuur – begin al in de onderbouw hiermee. Maak je keuzes! Hierover is meer te lezen in de powerpoint van deze workshop, te vinden onder de knop Publicaties.