nieuws

20/01/2015

Gymnasiumcafés 2014

De BGV organiseert regelmatig bijeenkomsten waarop medewerkers van scholengemeenschappen met gymnasiumafdelingen met elkaar in gesprek kunnen gaan over actuele zaken omtrent gymnasiaal onderwijs. De avonden leveren steeds levendige discussies op en worden door de aanwezigen gewaardeerd. We proberen op deze manier een platform te zijn voor een grote groep onderwijspersoneel, dat zich betrokken voelt bij het gymnasiaal onderwijs in Nederland, maar waarvoor geen georganiseerd overlegorgaan bestaat. Bestemd voor docenten, schoolleiders en andere belangstellenden.

In 2014 waren er de volgende gymnasiumcafés, met als gespreksthema’s:

Hoe verder met de Gouden Standaard? Uitwisselen van ‘’good practices’’, Vakkenintegratie Grieks/Latijn/KCV.

Wo. 26-11-2014  FNV-gebouw, Pegasusweg 200, 3067 KX Rotterdam.

Do. 27-11-2014  Multifunctioneel Centrum De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle.

Di. 2-12-2014  Van der Valk Hotel Haarlem, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem.