nieuws

17/04/2014

Een gymnasiale visie op taakbeleid ….

Verslag BGV-workshop 12 april 2014:

“Wil je het echt ?  Dan kost het ook wat !” Zo zou je de visie op taakbeleid van Hans Neven (“roeping onderwijzer, beroep rector”) kunnen samenvatten. Wie gedacht had van hem te vernemen hoe een gymnasiale afdeling dient te worden georganiseerd en gefaciliteerd, was aan het verkeerde adres in de door hem geleide workshop Taakbeleid en Gouden Standaard.

De deelnemers kregen een invullijst, te scoren vanuit het perspectief van ouders, leerlingen en docenten. Het betrof een reeks oordelen over aspecten als visie, voorlichting, organisatie, curriculum en personeelsbeleid, waarbij een oordeel over het functioneren van de eigen schoolleiding kon worden gegeven.

Daarna ontspon zich het gesprek op basis van de bevindingen. Taakbeleid is nl. breder dan het invullen van de normjaartaak. We moeten keuzes maken, en wel op basis van een heldere visie.

“Je kunt er niet half voor gaan,” merkte een van de deelnemers terecht op.

Uit de diverse verhalen bleek dat de sectie klassieke talen soms moet opereren vanuit een isolement en dan ook nog moet optornen tegen jaloerse blikken en opmerkingen over makkelijke leerlingen en kleine groepen. Veel gebeurt in de eigen tijd. Soms vindt de schoolleiding het wel prima….

De schoolleiding moet echt leiding geven en op basis van gedeelde visie verantwoorde keuzes maken, in goed overleg met alle betrokkenen.  Ontwikkel het gymnasiale en betrek alle vakken erbij. Dan kan het schoolbreed gaan leven. Zo komt er minder strijd, en meer kracht van vanzelfsprekendheid…