nieuws

08/04/2021

Brief over het Nationaal Programma Onderwijs

De brief waarmee minister Slob toelichting geeft op het Nationaal Programma Onderwijs als steunpakket voor de gevolgen van Corona in het funderend onderwijs, is ook binnen het gymnasiumonderwijs als een brief met Januskop ontvangen. Aan de ene kant wordt met het NPO de blik gericht op de kansen om alle jongeren en volwassenen binnen het onderwijs te ondersteunen, aan de andere kant zet het ook een vergrootglas op zorgen over de (werk)druk die evenzogoed bij allen zo voelbaar is. De BGV heeft over deze problematiek een uitgebreide brief gestuurd met een analyse en een aantal suggesties voor de beleidsmakers en andere betrokkenen. Deze brief kunt u hier lezen.