nieuws

06/04/2011

Besturen moeten samenwerken bij gymnasiumaanbod

Vanwege het dreigende tekort aan docenten klassieke talen zullen besturen moeten gaan samenwerken om het gymnasiumaanbod in de regio overeind te houden. Dat zei hoogleraar Sietske Waslander zaterdag 2 april bij de presentatie van het rapport De toren van Jenga*. Volgens haar lukt het anders niet om gymnasiumonderwijs van voldoende kwaliteit voor alle leerlingen die dat willen in stand te houden. “Niets doen kan niet meer”, was ook de conclusie van Math Osseforth, voorzitter van de belangengroepering gymnasiale vorming (BGV) van de AOb.

Op gymnasiumafdelingen verschilt het eindresultaat enorm. Op de slechtst scorende school halen leerlingen op het centraal schriftelijk gedurende vijf jaar gemiddeld een 4,7 voor Latijn, op de best scorende school een 7,4. Dat verschil van 2,7 is fors hoger dan voor Nederlands dat rond de 1,5 punt schommelt. Door die grote verschillen in examenprestaties wordt de waarde van een gymnasiumdiploma ondergraven volgens onderzoekster Waslander. De BGV pleit daarom voor een gouden standaard, een minimumnorm waaraan gymnasia – zowel de zelfstandige als de afdelingen – zouden moeten voldoen. De aanwezigen op de conferentie ondersteunden dat idee. De BGV gaat samen met de andere gymnasiale organisaties overleggen met minister Marja van Bijsterveldt over de gouden standaard en bestuurlijke samenwerking.

*Het onderzoek De toren van Jenga van professor Sietske Waslander, Cissy Pater en Bosco Smit over succesfactoren van het vak Latijn op gymnasiumafdelingen is te bestellen bij de AOb. Maak €10,- voor rapport en verzendkosten over op rekeningnummer 190389 onder vermelding van ‘Jenga’. Vergeet niet het adres erbij te zetten waar het rapport naar toe moet worden gestuurd.