Publicaties uit de'publicaties'

08/01/2021

Eindrapportage peiling 2020 gevolgen Corona

Van diverse classici in het onderwijsveld ontving de BGV al vanaf het begin van het schooljaar verontrustende berichten over de haalbaarheid van het eindexamen van deze vakken in de reguliere vorm, gezien de impact van het Coronavirus op het onderwijs het afgelopen schooljaar en de ongewisse situatie van Corona en effecten daarvan voor kwalitatief goed […]

lees meer