Publicaties uit de'publicaties'

02/07/2012

Toren van Jenga

Vanwege het dreigende tekort aan docenten klassieke talen zullen besturen moeten gaan samenwerken om het gymnasiumaanbod in de regio overeind te houden. Dat zei hoogleraar Sietske Waslander bij de presentatie van het rapport De toren van Jenga*. Volgens haar lukt het anders niet om gymnasiumonderwijs van voldoende kwaliteit voor alle leerlingen die dat willen in stand te houden. “Niets doen kan niet meer”, was ook de conclusie van Math Osseforth, voorzitter van de belangengroepering gymnasiale vorming (BGV) van de AOb.

Het onderzoek De toren van Jenga van professor Sietske Waslander, Cissy Pater en Bosco Smit over succesfactoren van het vak Latijn op gymnasiumafdelingen is hieronder als pdf-document te downloaden.

De toren van Jenga (1,95Mb)
19/11/2010

Het geheim van de blauwe broer

Het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. Deze commissie werd in januari 2009 door de Staatssecretaris van OCW ingesteld om een analyse te maken van de situatie van het onderwijs in de Klassieke Talen op het vwo. Het rapport doet ook aanbevelingen voor het oplossen van al langere tijd geconstateerde problemen.

Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen (982kb)
03/04/2007

Checklist Gymnasiale opleiding

Veel scholengemeenschappen kennen een gymnasiale afdeling of stroom; andere scholen overwegen- om uiteenlopende redenen- deze vorm van vwo ook aan te bieden of scherper te profileren.
De BGV stelt zich in de eerste plaats ten doel de randvoorwaarden voor een volwaardige gymnasiale vorming te bewaken.

Checklist gymnasiale opleiding (71Kb)
31/12/2002

Gymnasiumafdelingen anno 2002

Verslag van een enquête door de Belangengroepering Gymnasiale Vorming
De gymnasium-afdelingen bij scholengemeenschappen zijn populair. Samen tellen zij naar schatting ruim 33.000 leerlingen, naast de bijna 23.000 leerlingen die op zelfstandige gymnasia zitten.
De Belangengroepering Gymnasiale Vorming (BGV) van de Algemene Onderwijsbond onderzocht de situatie op deze gymnasiumafdelingen.
In het rapport dat u hier kunt downloaden kunt u de resultaten van dit onzerzoek lezen.

Gymnasiumafdelingen anno 2002 (685kb)