nieuws

01/12/2022

Nieuwsbrief december 2022 en Webcafé 8 december as

Op donderdag 8 december om 16 uur opent het BGV-webcafé weer zijn deuren. BGV-Webcafé van ‘Post’-Corona tot Pre-CE

  • ‘Post’-Corona: de gevolgen van Corona werken nog steeds door in ons onderwijs. Welke zorgen leven bij u op school in alle klassen? Wat doet u dit jaar aan extra ondersteuning (al dan niet met de NPO-gelden)?
  • Een doenlijk eindexamen GTC en LTC: De BGV is in gesprek met het CvTE een min OCW en bereidt samen met de VCN en de SHZG een reactie voor op de recent bekendgemaakte aanpassingen voor het CE 2023 en volgende jaren. In het webcafé bespreken we de stand van zaken en horen graag uw reactie.

U kunt zich aanmelden voor het BGV-webcafé via de AOb-agenda of via onze website: https://bgv.aob.nl/contact/. Na aanmelding krijgt u daags voor het BGV-webcafé de link via de email toegestuurd.

Op de BGV-rol:

  • Wel of niet op Romereis en hoe blijft dit betaalbaar? Al eerder hielden we een webcafé over de afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage. Ook de AOb houdt dit onderwerp onder de aandacht. De BGV wil in december een discussiestuk over de problemen en gevolgen voor onze gymnasiumreizen aan de AOb te sturen. We hebben uw input hierbij nodig. Hoe gaat uw school om tekorten aan geld als gevolg van afschaffing van de ouderbijdrage? Laat het ons weten via: bgv@aob.nl
  • Vanaf januari 2023 zal de BGV met de SHZG meedenken en -lezen met de vakvernieuwingscommissie.
   Voorjaar 2023: vervolg op het thema van de Lustrumconferentie ‘Inclusie in het gymnasium onderwijs’: de BGV gaat een peiling houden onder scholengemeenschappen over inclusie en start voorbereidende activiteiten voor een groter onderzoek over dit thema (2024).
  • BGV 1972-2022: terugblik op een geslaagde lustrumconferentie
   De BGV kijkt met tevredenheid terug op de Lustrumconferentie Inclusie in het gymnasiumonderwijs van 10 september j.l. In een divers aanbod van tafelgesprekken en een paneldiscussie zetten docenten, schoolleiders en geïnteresseerden met elkaar hun eerste schreden op weg naar een inclusiever gymnasium.
   Van een aantal tafelgesprekken kunt u een impressie op papier terugvinden op de website van de BGV; https://bgv.aob.nl/met-de-bgv-op-weg-naar-een-inclusiever-gymnasium/. Het onderwerp inclusie in het gymnasiumonderwijs is hiermee nog niet afgesloten. De BGV onderzoekt mogelijkheden om dit thema blijvend onder de aandacht te houden.
  • De Actualiseringscommissie klassieke talen is ingesteld.Voor de zomer startten de eerste vakvernieuwingscommissies voor Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Burgerschap & Digitale geletterdheid. Op 24 november heeft de SLO de overige commissies bekend gemaakt waaronder ook die voor de klassieke talen. De vier leden zijn:
  • leraren:
  • Mareike van der Keur, Utrechts Stedelijk Gymnasium
  • Pieter van den Broek, Stedelijk Gymnasium Schiedam
  • vak- en curriculumexperts:
  • Kokkie van Oeveren, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Marijne Ferrante, Universiteit Leiden
     • Wilt u meer lezen over de actualisering van het curriculum, ga dan naar de SLO-themapagina Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

    

Klassieke scholing en culturele activiteiten:

 • Toneelvoorstelling ITALive Age of Rage: 2-11 december; op 11 dec. thuis te zien als livestream, met Engelse ondertiteling https://ita.nl/nl/voorstellingen/age-of-rage
 • Toneelvoorstelling Atropa van Orkater: zie https://www.orkater.nl
 • Drents Museum Assen: Sterven in schoonheid: 9 oktober 2022- 26 maart 2023
 • Scholingsaanbod Addisco Didactiek & werkvormen: 4 en 11 febr. 2023; 4 en 11 maart 2023: zie https://www.addisco.nl/lesaanbod/
 • Europese examens, ELEX en EGEX zijn online beschikbaar op de site van de VCN (alleen voor leden). Meedoen kan nog tot 22 december 2022.
 • Het Thema van de Week van de klassieken 2023 wordt: de oudheid en revolutie. De week start op 23 maart tot 2 april 2023. Blijf ons volgen op https://bgv.aob.nl. U vindt hier o.a. oude Nieuwsbrieven en verslaglegging van eerdere Webcafés.