Nieuws uit de ‘Nieuws’ Categorie

22/08/2019

Reacties vanuit de gymnasium cafés

Reacties op de visie VCN vanuit de gymnasiumcafés van de BGV De drie bijeenkomsten zijn in totaal bezocht door een veertigtal mensen en leverden een goede gedachtewisseling op, zoals uit onderstaand overzicht van de reacties moge blijken. Algemene opmerkingen: Vanuit de bijeenkomsten kwam naar voren dat er een korte krachtige visie geformuleerd dient te worden […]

lees meer
19/04/2016

Scholenbezoeken 2015

In het najaar van 2015 zijn vijf scholen met gymasiumafdeling verspreid over het land bezocht door BGV-bestuursleden. Dit in het kader van het onderzoek van de BGV naar de praktijk en implementatie van Een Gouden Standaard voor Gymnasiumopleiding op scholengemeenschappen. De schoolbezoeken zijn een vervolg op de online-enquête onder schoolleiders en docenten, eerder afgenomen in […]

lees meer
13/09/2015

Rapportage enquête BGV

NIEUW: het rapport over de BGV-enquête onder rectoren en docenten van scholengemeenschappen is gereed. De link naar het document vindt u hieronder: Rapportage BGV-enquête sept.2015

lees meer
09/03/2015

Enquête BGV 2015

In januari 2015 is op de scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling een enquête afgenomen onder schoolleiders en docenten Klassieke Talen. Deze enquête beoogt een beeld te krijgen van de implementatie van de Gouden Standaard voor de gymnasiumopleiding (2014) op scholengemeenschappen. BGV-enquête docent januari 2015 BGV-enquête schoolleiding januari 2015

lees meer
20/01/2015

Gymnasiumcafés 2014

De BGV organiseert regelmatig bijeenkomsten waarop medewerkers van scholengemeenschappen met gymnasiumafdelingen met elkaar in gesprek kunnen gaan over actuele zaken omtrent gymnasiaal onderwijs. De avonden leveren steeds levendige discussies op en worden door de aanwezigen gewaardeerd. We proberen op deze manier een platform te zijn voor een grote groep onderwijspersoneel, dat zich betrokken voelt bij […]

lees meer