nieuws

11/12/2017

Gymnasium, iets voor jou?

De BGV heeft een brochure uitgebracht, bestemd voor kinderen (en hun ouders) die staan voor de schoolkeuze gymnasiaal of ander VWO-onderwijs. Middelbare scholen kunnen deze brochure op hun Open Dag gebruiken als informatiemateriaal over gymnasiumonderwijs. Zie verder onder Publicaties.

lees meer
22/10/2017

Klassiek nieuws uit Nederland en van elders

  NIEUWS OVER DE KLASSIEKEN Websites: * De VCN kwam onlangs met een inspirerende website met veel en divers nieuws over gymnasiale vorming en het onderwijs in de klassieken. Warm aanbevolen! * Rogueclassicism is een levendige site met veel nieuws over onze vakken.                          […]

lees meer
19/04/2016

Scholenbezoeken 2015

In het najaar van 2015 zijn vijf scholen met gymasiumafdeling verspreid over het land bezocht door BGV-bestuursleden. Dit in het kader van het onderzoek van de BGV naar de praktijk en implementatie van Een Gouden Standaard voor Gymnasiumopleiding op scholengemeenschappen. De schoolbezoeken zijn een vervolg op de online-enquête onder schoolleiders en docenten, eerder afgenomen in […]

lees meer
13/09/2015

Rapportage enquête BGV

NIEUW: het rapport over de BGV-enquête onder rectoren en docenten van scholengemeenschappen is gereed. De link naar het document vindt u hieronder: Rapportage BGV-enquête sept.2015

lees meer
09/03/2015

Enquête BGV 2015

In januari 2015 is op de scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling een enquête afgenomen onder schoolleiders en docenten Klassieke Talen. Deze enquête beoogt een beeld te krijgen van de implementatie van de Gouden Standaard voor de gymnasiumopleiding (2014) op scholengemeenschappen. BGV-enquête docent januari 2015 BGV-enquête schoolleiding januari 2015

lees meer