nieuws

03/11/2019

Meld je aan voor de BGV-conferentie!

Curriculum.nu en gymnasiumonderwijs

31 oktober 2019 is een historische dag geworden, het VK is nog er nog niet uit, maar de Volgcommissie Klassieke Talen wel. Meer informatie vindt u hier

In een compact rapport getiteld Selfie met Sappho hebben de classici met niet aflatende steun van de VCN en grote inbreng van het klassieke veld een visie, de grote opdrachten en de bouwstenen voor een curriculum gymnasiale vorming geformuleerd en aangeboden aan de voorzitter van curriculum.nu, Theo Douma. Er was heel veel lof over het werk van ons volgteam en Douma zegde toe het rapport integraal toe te voegen aan het werk van de ontwikkelteams Curriculum.nu en zo aan de minister van onderwijs voor te leggen.

Hoe nu verder?

De kamer gaat de plannen van de ontwikkelteams en van ons volgteam begin december in de tweede kamer behandelen. Het team van curriculum.nu adviseert om medio februari de volgende stap te zetten in de vorm van een opdracht aan het SLO om kerndoelen per vak te formuleren en aan de scholen om een praktijkverkenning te starten.

Wat betekent curriculum.nu voor de mensen die dagelijks werken in de scholen?

BGV-conferentie Voortbouwen op Bouwstenen

De BGV (Belangengroep Gymnasiale Vorming) organiseert hierover op 28 november in Utrecht een gratis te bezoeken conferentie waarop we met allen die betrokken zijn bij het onderwijs klassieken in gesprek gaan over vragen die leven bij de docenten en schoolleiders. Informatie over het programma en de wijze van aanmelden vindt u hier.

Programma:

13.45-14.00 uur inloop met koffie

14.00-14.15 uur opening

14.15-15.00 uur lezing dr. Haroon Sheikh

15.00-16.00 uur tafelgesprek 1

16.00-16.30 uur theepauze

16.30-17.30 uur tafelgesprek 2

17.30-18.30 uur lichte maaltijd

18.30-19.30 uur afsluitend gesprek met koffie, waarin reacties verzameld worden

Thema’s voor de tafelgesprekken

 1. De lespraktijk
  1. Wat heb je nodig om taal en cultuur te integreren in de onderbouwlespraktijk?
  2. Wat heb je nodig om burgerschap te integreren in de onderbouwlespraktijk?
  3. Wat heb je nodig om digitale geletterdheid te integreren in je onderbouwlespraktijk?
 2. Schoolboeken:
  1. Zoek voorbeelden van concretisering van de bouwstenen in je eigen lesmethode.
  2. Wat moeten schoolboekmakers aanleveren, opdat jij in de klas aan de slag kunt met de Bouwstenen en Grote Opdrachten?
 3. Raakvlakken & overlap met andere vakken.
  1. Vergelijk verschillende schoolvakken op de raakvlakken & overlap mbt vakinhoudelijke eindtermen (inhoud & vaardigheden).
  2. Wat kunnen we met deze raakvlakken & overlap in ons onderwijs?
 4. “What the Romans/Greeks really did for us”
  1. Welke ‘klassieke’ vormingsthema’s zie je graag opgenomen in een gymnasiumcurriculum?
 5. De C van cultuur van de oudheid
  1. met welke vakinhoudelijke concepten willen we de gymnasiast in aanraking laten komen?
   1. Historische concepten
   2. Kunst-culturele concepten
 6. De V van het V-WO in het gymnasiumcurriculum
  1. Verzamel uit je lespraktijk voorbeelden waar je met jouw vak bijdraagt aan de ontwikkeling van algemene vakoverstijgende vaardigheden (academische vaardighden).
  2. Wat is academische vorming?
  3. Hoe draag je vanuit je vak bij aan deze academische vorming?
 7. Eindtoetsing (onderbouw+SE+CE): tekstbegrip: wat wil je daarin veranderd zien kijk naar bouwstenen/grote opdrachten
  1. Wat is toetsbaar?
  2. Hoe dan?
  3. Haalbaar?
 8. Eindtoetsing (onderbouw+SE+CE): taalbegrip
  1. Wat is toetsbaar?
  2. Hoe dan?
  3. Haalbaar?
 9. Eindtoetsing (onderbouw+SE+CE): cultuurbegrip
  1. Wat is toetsbaar?
  2. Hoe dan?
  3. Haalbaar?
 10. Gymnasiale vorming beleidsmatig (voor SL)
  1. Welke support kan vanuit SL worden gegeven, opdat curriculum GV ontwikkeld kan worden?
  2. Welke support kan vanuit SL worden gegeven, opdat curriculum GV uitgevoerd kan worden?
 11. Schoolorganisatorisch (of samen met punt 10):
  1. Hoe verbreed je de verantwoordelijkheid voor het gymnasiumcurriculum?
  2. Hoe plaats je het gymnasium in je school (kern/keuze)?
 12. Aansluiting PO & afsluiting klas 3
  1. Wat bied je een basisschoolleerling, opdat hij gymnasiale vorming als doorlopende leerlijn ervaren kan?
  2. Visualiseer de ‘bagage’ van de gymnasiast eind klas 3 door bij elke bouwsteen concrete tussendoelen te formuleren.
  3. Wat hebben we de gymnasiast in elk geval mee willen geven aan het einde van klas 3?